Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2005 18:32

Ανοίγει διάλογος με το ΤΕΕ για τις συντάξεις του ΤΣΜΕΔΕ

Η προώθηση άμεσων λύσεων σε θέματα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της λειτουργίας του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) συμφωνήθηκε σε σημερινή συνάντηση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Π. Παναγιωτόπουλου με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Αλαβάνο.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι, αμέσως μετά την οριστικοποίηση των υποδείξεων των εκπροσώπων του ΤΕΕ για το δ.σ. του ΤΣΜΕΔΕ θα οριστεί άμεσα νέο δ.σ. στο ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου.

Στη σημερινή συνάντηση εξετάστηκαν επίσης θέματα που αφορούν υπηρεσίες σύγχρονης μηχανοργάνωσης της λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ. Ο Υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής από τους συναρμοδίους Υπουργούς η έγκριση νέου Οργανογράμματος του ΤΣΜΕΔΕ και ότι θα πληρωθούν οι κενές θέσεις προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας του Ταμείου.

Το ΤΕΕ εντός μηνός θα καταθέσει τις οριστικές προτάσεις του για την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ (Προνοιακών Παροχών, Επικουρικής Ασφάλισης, Υγείας και Κύριας Σύνταξης), αλλά και για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας του κλάδου Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ.

Ο Υπουργός αποδέχθηκε να ανοίξει διάλογος με το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ για την αναμόρφωση του ύψους των συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ προς τους ασφαλισμένους του. Στο μεταξύ αποδεχόμενος την πρόταση του ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για το έτος 2005.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες εγγραφής ως ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ των διπλωματούχων μηχανικών, που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος, καθώς επίσης και γενικότερα θέματα απασχόλησης και ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων μηχανικών αλλά και τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με στόχο την πιστοποίηση τους στην επαγγελματική αγορά, μέσω του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιμόρφωσης Μηχανικών του ΤΕΕ (ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ).