Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 12:48

«Εξαγώγιμο προϊόν» το ελληνικό design

Έντονα εξαγωγικός τομέας είναι το ελληνικό design, σύμφωνα με την έρευνα Creative Survey 2015, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν πως τα 3/4 των εταιρειών και οι μισοί σχεδόν αυτοαπασχολούμενοι designer έχουν έσοδα από πελάτες του εξωτερικού. 

Έντονα εξαγωγικός τομέας είναι το ελληνικό design, σύμφωνα με την έρευνα Creative Survey 2015, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν πως τα 3/4 των εταιρειών και οι μισοί σχεδόν αυτοαπασχολούμενοι designer έχουν έσοδα από πελάτες του εξωτερικού. 

Οι Έλληνες σχεδιαστές είναι πολύ καλά καταρτισμένοι και με μεγάλη εξειδίκευση. H έρευνα αναδεικνύει πάντως τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας και τις εισοδηματικές ανισότητες που υπάρχουν στον χώρο.

Συγκεκριμένα, το μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα των Ελλήνων σχεδιαστών είναι 12.270 €. Παρόλα αυτά οι εισοδηματικές ανισότητες είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλες. Συγκεκριμένα, οι σχεδιαστές που ασχολούνται με το web-digital design έχουν μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα 17.465 €, ενώ οι σχεδιαστές που ασχολούνται με τους υπόλοιπους τομείς σχεδιασμού έχουν περίπου ίδιο μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα (γραφίστες 10.985 €, βιομηχανικοί σχεδιαστές 10.980 €, σχεδιαστές εσωτερικής διακόσμησης 10.174 €).

Επίσης, οι άνδρες σχεδιαστές έχουν μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα 14.860 €, ενώ οι γυναίκες 9.149 €.

Το Creative Survey 2015 είναι μια επιστημονική προσπάθεια καταγραφής της οικονομίας του ελληνικού design και των συνθηκών εργασίας των Ελλήνων designers. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 64 ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων. Συλλέχθηκαν 925 ανώνυμες απαντήσεις σε διάστημα δύο μηνών (με μέσο χρόνο απαντήσεων τα 12,9 λεπτά).

Το δείγμα των 925 σχεδιαστών θεωρείται αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό για το σύνολο του πληθυσμού των σχεδιαστών στην Ελλάδα, όπως και για τους τομείς του γραφιστικού σχεδίου (graphic design), του ψηφιακού σχεδίου (web-digital design), του σχεδίο εσωτερικής διακόσμησης (interior design) και του βιομηχανικού σχεδίου (industrial design).

Τα αποτελέσματα πέρασαν στη διάθεση επελεγμένων σχολιαστών, οι οποίοι προσέφεραν την δική τους οπτική γωνία επί των στοιχείων. Συμμετείχαν ονομαστικά οι Δημήτριος Φακίνος (+design, ΕΒΓΕ), Νίκος Παλαιολόγος (ATTP), Κώστας Καλογήρου (Red Creative), Ελένη Μπρασίνικα (BLLEND Design), Χριστόφορος Μπρέλλης (Antidot) και Νάσσος Κυρατζόγλου (Nassoskappa.com)

Η ομάδα του Creative Survey 2015 αποτελείται από τους σχεδιαστές Κωνσταντίνο Δημητριάδη και Κωνσταντίνο Πενλίδη, οι οποίοι με βάση την παλαιότερη έρευνα του 2008, κάλεσαν στην ομάδα τους επιστημονικούς συνεργάτες Βασίλη Αυδίκο (Λέκτορα του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου) και Αθανάσιο Καλογερέση (Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ).