Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
EGGP9S EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/09/2022
JELLAAJ JPM EUR LIQUIDITY LVNAV A (ACC.) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 15/09/2022
JGLLAAJ JPM GBP LIQUIDITY LVNAV A (ACC.) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 15/09/2022
EGTMOESD EUROBANK GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΣΕΙΡΑ DIS Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 02/09/2022
HEZEPEHEZ HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PLUS EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/08/2022
HEZMAPEHEZ HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PLUS EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/08/2022
HEZEEHEZE HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/08/2022
HEZYEHEZ HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/08/2022
HEZMAEHEZ HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/08/2022
HEZYPEHEZ HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/08/2022