Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TSC TRITON SOLUTION CONCERVATIVE Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/07/2018
TSG TRITON SOLUTION GROWTH Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/07/2018
JGBOADEH JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIV) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 27/06/2018
JGBOADU JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIST) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 27/06/2018
NLEMDHCHICE NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) HEDGED I CLASS (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLEREIE NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE ICAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGEIOIE NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES ICAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGHYXCU NN (L) GLOBAL HIGH YIELD X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLEEEXCU NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLABXCU NN (L) ALTERNATIVE BETA X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLCEXCU NN (L) COMMODITY ENHANCED X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLEMDHCXCU NN (L) EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGBOIE NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ICH (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLFCMAIE NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ICE (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGHDIE NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND ICAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLPBICE NN (L) PATRIMONIAL BALANCED I CLASS (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLPDIE NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE ICE (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLFCPIC NN (L) FIRST CLASS PROTECTION I CAP Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGEIOXCU NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGHYICHE NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CLASS HEDGED (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLGHDXCU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLABIE NN (L) ALTERNATIVE BETA IHCAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLUHDXCU NN (L) US HIGH DIVIDEND X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLEFIIE NN (L) EURO FIXED INCOME ICAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018
NLUGEXCU NN (L) US GROWTH EQUITY X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2018