Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
ΙΝΛΟΤΕ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 09/07/2018
Δ150618Α2 ΕΔ-150618-52Ε-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 02/07/2018
ΒΚΑΙΦΟ1 ΒΚΑΙΦΟ -260618-5Χ- 1,000.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 27/06/2018
ΟΠΑΠΕ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 25/06/2018
ΔΕΗΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε Χρηματιστήριο Μετοχή 25/06/2018