Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
ETE19R0.35 Put Option ETE Ιουν. 2019 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA19F1.50 Call Option ALPHA Ιουν. 2019 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE19F2150 Call Option FTSE Ιουν. 2019 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO19R8.40 Put Option HTO Ιουν. 2019 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE19R1875 Put Option FTSE Ιουν. 2019 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA19F1.80 Call Option ALPHA Ιουν. 2019 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
BELA19F ΣΜΕ BELA Ιουν. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA19F2.20 Call Option ALPHA Ιουν. 2019 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR19F2.00 Call Option TPEIR Ιουν. 2019 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO19F10.00 Call Option HTO Ιουν. 2019 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
EEE18LCTS EEE18LCTS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
EYDAP19F ΣΜΕ EYDAP Ιουν. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE19F2050 Call Option FTSE Ιουν. 2019 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP19F11.00 Call Option OPAP Ιουν. 2019 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
PPC19R1.60 Put Option PPC Ιουν. 2019 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
BELA18LCTS BELA18LCTS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO19R15.00 Put Option HTO Ιουν. 2019 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ETE19R0.25 Put Option ETE Ιουν. 2019 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
PPC19R2.00 Put Option PPC Ιουν. 2019 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE19F1950 Call Option FTSE Ιουν. 2019 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA19F1.40 Call Option ALPHA Ιουν. 2019 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP19F9.60 Call Option OPAP Ιουν. 2019 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INTRK19F ΣΜΕ INTRK Ιουν. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ETE19F0.10 Call Option ETE Ιουν. 2019 | 0,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA19F1.70 Call Option ALPHA Ιουν. 2019 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TITK19F ΣΜΕ TITK Ιουν. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR19F3.00 Call Option TPEIR Ιουν. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO19F11.00 Call Option HTO Ιουν. 2019 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ELPE18LCTS ELPE18LCTS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP19F12.00 Call Option OPAP Ιουν. 2019 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
1 2 3 4 5  »