Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR23U1.40 Put Option TPEIR Σεπ. 2023 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ELPE23I ΣΜΕ ELPE Σεπ. 2023 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
OPAP23U10.00 Put Option OPAP Σεπ. 2023 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE23U3.40 Put Option ETE Σεπ. 2023 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR23I0.85 Call Option TPEIR Σεπ. 2023 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR23U1.30 Put Option TPEIR Σεπ. 2023 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE23I2.80 Call Option ETE Σεπ. 2023 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
VIO23I ΣΜΕ VIO Σεπ. 2023 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC23I4.00 Call Option PPC Σεπ. 2023 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE23I4.40 Call Option ETE Σεπ. 2023 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
BELA23I ΣΜΕ BELA Σεπ. 2023 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC23I6.80 Call Option PPC Σεπ. 2023 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE23I2.60 Call Option ETE Σεπ. 2023 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE23I1925 Call Option FTSE Σεπ. 2023 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE23CFTS ETE23CFTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA23U0.95 Put Option ALPHA Σεπ. 2023 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
OPAP23I11.00 Call Option OPAP Σεπ. 2023 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FOYRK23I ΣΜΕ FOYRK Σεπ. 2023 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE23U4.00 Put Option ETE Σεπ. 2023 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
VIO23CFTS VIO23CFTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA23U0.85 Put Option ALPHA Σεπ. 2023 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ADMIE23CFTS ADMIE23CFTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE23I2000 Call Option FTSE Σεπ. 2023 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
MOH23CFTS MOH23CFTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
MYTIL23I ΣΜΕ MYTIL Σεπ. 2023 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA23I0.90 Call Option ALPHA Σεπ. 2023 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE23I1900 Call Option FTSE Σεπ. 2023 | 1.900,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA23U0.75 Put Option ALPHA Σεπ. 2023 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC23U6.40 Put Option PPC Σεπ. 2023 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
HTO23U12.00 Put Option HTO Σεπ. 2023 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
1 2 3 4 5  »