Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
ALPHA23F1.50 Call Option ALPHA Ιουν. 2023 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 17/08/2022
ALPHA22J1.50 Call Option ALPHA Οκτ. 2022 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 17/08/2022
ALPHA23R1.50 Put Option ALPHA Ιουν. 2023 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 17/08/2022
ALPHA22V1.50 Put Option ALPHA Οκτ. 2022 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 17/08/2022
HEZEHEZEHEZEHEZ HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 16/08/2022
HEZYHEZYHEZYHEZ HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 16/08/2022
HEZYPHEZYPHEZYP HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 16/08/2022
HEZMAPHEZMAPHEZ HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PLUS Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 16/08/2022
HEZMAHEZMAHEZMA HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 16/08/2022
FTSE22J2400 Call Option FTSE Οκτ. 2022 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
FTSE22V2400 Put Option FTSE Οκτ. 2022 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
TPEIR22J1.60 Call Option TPEIR Οκτ. 2022 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
TPEIR22V1.60 Put Option TPEIR Οκτ. 2022 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
FTSE23F2400 Call Option FTSE Ιουν. 2023 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
FTSE23R2400 Put Option FTSE Ιουν. 2023 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
TPEIR23F1.60 Call Option TPEIR Ιουν. 2023 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
TPEIR23R1.60 Put Option TPEIR Ιουν. 2023 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 12/08/2022
TPEIR22V1.50 Put Option TPEIR Οκτ. 2022 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 10/08/2022
TPEIR22J1.50 Call Option TPEIR Οκτ. 2022 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 10/08/2022
OPAP22V9.20 Put Option OPAP Οκτ. 2022 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 08/08/2022
OPAP23R9.20 Put Option OPAP Ιουν. 2023 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 08/08/2022
OPAP22J9.20 Call Option OPAP Οκτ. 2022 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 08/08/2022
OPAP23F9.20 Call Option OPAP Ιουν. 2023 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 08/08/2022
ETE22J4.80 Call Option ETE Οκτ. 2022 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 04/08/2022
ETE23F4.80 Call Option ETE Ιουν. 2023 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 04/08/2022
ETE22V4.80 Put Option ETE Οκτ. 2022 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 04/08/2022
ETE23R4.80 Put Option ETE Ιουν. 2023 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 04/08/2022
ALPHA23R1.40 Put Option ALPHA Ιουν. 2023 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 03/08/2022
ALPHA22V1.40 Put Option ALPHA Οκτ. 2022 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 03/08/2022
ALPHA23F1.40 Call Option ALPHA Ιουν. 2023 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 03/08/2022
1 2 3 4 5  »