ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ABSOLUTE RETURN - TOTAL RETURN

Όνομα Νόμ. Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Απόδοση Έτους Τελευτ. Πράξη
EUR
EUR
EUR
EUR
1