ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ

Όνομα Νόμ. Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Απόδοση Έτους Τελευτ. Πράξη
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  »