Χρηματιστήριο: Οι 7+4 εισηγμένες με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα για το 2024

Σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα εξακολουθεί να κινείται μέσα στο 2024 ο μέσος ημερήσιος τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ), κάτι το οποίο έχει αισθητά βελτιώσει την ελκυστικότητα και τη ρευστότητα των ελληνικών μετοχών. Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους, σε αρκετούς τίτλους βλέπουμε δείκτη εμπορευσιμότητας, ο οποίος ξεπερνά το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χρηματιστήριο: Οι 7+4 εισηγμένες με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα για το 2024.