Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΚΕΠ x x
ΤΡΚΗ x x
ΣΙΤΟ x x
ΣΤΟ x x
ΕΛΛΗ x x
ΕΡΜΕ x x
ΒΑΣΙ x x
ΚΚΟΜ x x
ΛΕΠΕ x x
ΛΕΠΤ x x
ΛΙΠΕ x x
ΛΟΥΗ x x
ΣΑΛΑ x x
ΕΣΕΦ x x
ΦΑΣΤ x x
ΓΟΥΛ x x
ΤΣΟΚ x x
ΑΙΕΠ x x
ΦΡΟΥ x x
ΑΜΑΘ x x
ΑΤΑΣ x x
ΓΙΕΠ x x
ΔΒΚΔ x x
ΔΗΕΠ x x
ΔΩΕΠ x x
ΕΛΗΤ x x
ΕΛΕΠ x x
ΑΓΡΟ x x
ΙΝΕΠ x x
ΙΣΕΠ x x
ΚΥΘΡ x x
ΚΑΕΠ x x
ΚΕΟ x x
ΚΛΑΡ x x
ΚΟΣΑ x x
ΚΕΤΣ x x
ΛΟΡΔ x x
ΛΟΞΕ x x
ΛΟΤΖ x x
ΜΑΠΑ x x
ΜΙΝΕ x x
ΜΙΤΣ x x
ΜΠΛΕ x x
ΝΤΙΑ x x
ΠΑΝΔ x x
ΛΙΝΑ x x
ΣΤΑΔ x x
ΤΖΕΠ x x
ΤΟΕΠ x x
ΤΟΚΙ x x
ΤΣΙΒ x x
ΦΙΛΟ x x
ΧΑΕΠ x x
ΙΟΑΝ x x