Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΚΕΠ x x
ΤΡΚΗ x x
ΔΗΕΠ x x
ΕΛΛΗ x x
ΚΚΟΜ x x
ΛΕΠΕ x x
ΛΕΠΤ x x
ΛΟΡΔ x x
ΛΟΥΗ x x
ΝΕΤΙΝ x x
ΣΑΛΑ x x
ΦΑΣΤ x x
ΤΣΟΚ x x
ΦΡΟΥ x x
ΑΤΑΣ x x
ΓΙΕΠ x x
ΔΒΚΔ x x
ΕΛΗΤ x x
ΑΓΡΟ x x
ΙΝΕΠ x x
ΚΥΘΡ x x
ΚΕΟ x x
ΚΛΑΡ x x
ΚΟΣΑ x x
ΚΕΤΣ x x
ΛΟΞΕ x x
ΛΟΤΖ x x
ΜΑΠΑ x x
ΜΙΝΕ x x
ΜΙΤΣ x x
ΜΠΛΕ x x
ΝΤΙΑ x x
ΠΑΝΔ x x
ΛΙΝΑ x x
ΣΛΕΠ x x
ΤΟΚΙ x x
ΤΣΙΒ x x
ΦΙΛΟ x x