Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΠΑΚ
ΠΑΣΑΛ
ΠΡΟΦ
ΑΛΚΟ
ΑΛΜΥ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΜΟΛ
ΒΟΣΥΣ
ΓΕΔ
ΔΟΜΙΚ
ΛΙΒΑΝ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΛΣΤΡ
ΚΡΕΚΑ
ΚΥΡΙΟ
ΜΑΘΙΟ
ΚΕΚΡ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΔΡΟΜΕ
ΡΕΒΟΙΛ