Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΕΙΡ