Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΕΕ x x
ΚΡΕΤΑ x x
ΚΡΙ x x
ΛΟΥΛΗ x x
ΝΗΡ x x
ΚΑΝΑΚ x x