Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΦΡΛΚ x x
ΜΠΕΛΑ x x
ΣΑΡ x x
ΔΡΟΜΕ x x
ΠΑΠ x x