Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΒΑΞ
ΒΙΟΣΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΚΤΕΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΙΚΤΙΝ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΙΝΚΑΤ
ΚΛΜ
ΤΙΤΚ