Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΔΜΗΕ
ΔΕΗ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΝΕΜΟΣ
ΕΥΔΑΠ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΥΑΠΣ
ΤΕΝΕΡΓ