Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
EILGB EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 21/06/2018
ILPF3 NN (L) PROTECTED FUND 300 Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 11/05/2018