Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
TENER18I ΣΜΕ TENERGY Σεπ. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 03/07/2018
TENER18ILTS TENER18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 03/07/2018
TENER18LCTS TENER18LCTS Παράγωγα Παραγωγο 03/07/2018
TITK18LCTS TITK18LCTS Παράγωγα Παραγωγο 28/06/2018
TITK18I ΣΜΕ TITK Σεπ. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 27/06/2018
TITK18ILTS TITK18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 27/06/2018
ETE18R0.05 Put Option ETE Ιουν. 2018 | 0,05 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18F1.50 Call Option ALPHA Ιουν. 2018 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18R1.50 Put Option ALPHA Ιουν. 2018 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ETE18R0.65 Put Option ETE Ιουν. 2018 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ETE18F0.65 Call Option ETE Ιουν. 2018 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18R3.20 Put Option ALPHA Ιουν. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F18.00 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18R18.00 Put Option HTO Ιουν. 2018 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18R7.20 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R1925 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FOYRK18F ΣΜΕ FOYRK Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FOYRK18FITS FOYRK18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18F3.20 Call Option ALPHA Ιουν. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18R3.00 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18F1925 Call Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18R1.40 Put Option ALPHA Ιουν. 2018 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F3.00 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18F1.40 Call Option ALPHA Ιουν. 2018 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TITK18F ΣΜΕ TITK Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ADMIE18F ΣΜΕ ADMIE Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ADMIE18FITS ADMIE18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R2500 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 2.500,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18F2500 Call Option FTSE Ιουν. 2018 | 2.500,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
ALPHA18R1.00 Put Option ALPHA Ιουν. 2018 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
1 2 3 4 5  »