Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
HTO18G12.00 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G13.00 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G8.80 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G9.60 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S8.80 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FTSE18G2000 Call Option FTSE Ιουλ. 2018 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ALPHA18G2.40 Call Option ALPHA Ιουλ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G10.00 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S12.00 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S13.00 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ALPHA18G2.60 Call Option ALPHA Ιουλ. 2018 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ALPHA18G2.80 Call Option ALPHA Ιουλ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
PPC18S1.90 Put Option PPC Ιουλ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18S0.05 Put Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,05 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FTSE18G1975 Call Option FTSE Ιουλ. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G17.00 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G8.00 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18S0.40 Put Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18S0.45 Put Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
PPC18S3.80 Put Option PPC Ιουλ. 2018 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18G2.40 Call Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18G2.60 Call Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
PPC18S2.80 Put Option PPC Ιουλ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S7.60 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
PPC18G3.00 Call Option PPC Ιουλ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18G0.35 Call Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FTSE18S2150 Put Option FTSE Ιουλ. 2018 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18S0.20 Put Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,20 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18S0.25 Put Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18S16.00 Put Option HTO Ιουλ. 2018 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
« 6 7 8 9 10  »