Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ALPHA18FITS ALPHA18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18FITS TPEIR18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18FITS OPAP18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R1975 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R2000 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
EEE18F ΣΜΕ EEE Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
EEE18FITS EEE18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F11.00 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F12.00 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INLOT18F ΣΜΕ INLOT Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INLOT18FITS INLOT18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F8.80 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F9.20 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F14.00 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F15.00 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F9.60 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18F1950 Call Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18F1975 Call Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
CENER18F ΣΜΕ CENER Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
CENER18FITS CENER18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R2200 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R2250 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F9.20 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F ΣΜΕ HTO Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18R0.40 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18R8.40 Put Option OPAP Ιουν. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
GEKTE18F ΣΜΕ GEKTERNA Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
GEKTE18FITS GEKTE18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F12.00 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F13.00 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
1 2 3 4 5  »