Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
TPEIR18R5.60 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18R6.40 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F4.00 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F4.40 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F5.60 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F6.00 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INTRK18F ΣΜΕ INTRK Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INTRK18FITS INTRK18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F3.80 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F0.50 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F1.50 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18R10.00 Put Option HTO Ιουν. 2018 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
PPC18R1.30 Put Option PPC Ιουν. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
PPC18F1.30 Call Option PPC Ιουν. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18F7.20 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TPEIR18R6.80 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F7.60 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18R7.60 Put Option OPAP Ιουν. 2018 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
TITK18FITS TITK18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R1975 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
FTSE18R2000 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
EEE18F ΣΜΕ EEE Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
EEE18FITS EEE18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F11.00 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
OPAP18F12.00 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INLOT18F ΣΜΕ INLOT Ιουν. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
INLOT18FITS INLOT18FITS Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F8.80 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F9.20 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
HTO18F14.00 Call Option HTO Ιουν. 2018 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/06/2018
1 2 3 4 5  »