Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ALPHA18S1.30 Put Option ALPHA Ιουλ. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18S17.00 Put Option HTO Ιουλ. 2018 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18S8.00 Put Option HTO Ιουλ. 2018 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FTSE18G1875 Call Option FTSE Ιουλ. 2018 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18S5.20 Put Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G8.40 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FOYRK18LCTS FOYRK18LCTS Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G15.00 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G7.20 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18G4.40 Call Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18S2.00 Put Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18G2.00 Call Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FTSE18S1925 Put Option FTSE Ιουλ. 2018 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
FTSE18G1925 Call Option FTSE Ιουλ. 2018 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18S4.80 Put Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18G4.80 Call Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ALPHA18G1.60 Call Option ALPHA Ιουλ. 2018 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
TPEIR18G2.20 Call Option TPEIR Ιουλ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18S0.55 Put Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18G0.55 Call Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
ETE18G0.60 Call Option ETE Ιουλ. 2018 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G10.00 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
HTO18G11.00 Call Option HTO Ιουλ. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G9.20 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S8.00 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S8.40 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S10.00 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18S11.00 Put Option OPAP Ιουλ. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G8.00 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
OPAP18G8.40 Call Option OPAP Ιουλ. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 01/08/2018
1 2 3 4 5  »