Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ΣΑΕΠ CYTRUSTEES INVESTMENT PUB LTD Κύπρος Μετοχή 24/05/2018
ΚΟΣΑΔ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦ.ΕΤ.ΔΗΜ.(ΔΙΚ/ΤΑ_Κ) Κύπρος Μετοχή 24/05/2018
OPAP18Q7.20 Put Option OPAP Μαϊ. 2018 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
OPAP18E7.20 Call Option OPAP Μαϊ. 2018 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18Q2200 Put Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18Q2250 Put Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18E2300 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
PPC18E2.60 Call Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
HTO18E13.00 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18Q2050 Put Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
TPEIR18E2.60 Call Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
PPC18E2.80 Call Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
ALPHA18E2.40 Call Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
HTO18E17.00 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
HTO18E8.40 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
PPC18Q2.00 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18E1975 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18E2000 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
HTO18E9.60 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
PPC18Q2.20 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
TPEIR18E3.20 Call Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
TPEIR18E3.40 Call Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
PPC18Q3.20 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
TPEIR18Q3.00 Put Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
OPAP18E13.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18E2100 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
FTSE18E2150 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
PPC18Q3.40 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
OPAP18E8.40 Call Option OPAP Μαϊ. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
OPAP18E8.80 Call Option OPAP Μαϊ. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/05/2018
1 2 3 4 5  »