Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
INVE_GLHIINFUUS INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
INVE_BOFUUS INVESCO BOND FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
MS0EECBA Morgan Stanley 0A4 (EUR) - EURO CORPORATE BOND - AD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IGREFU INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
BLPAA B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
BLPACBU B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IAEFU INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IAIFE INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IAIFU INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
TEFEA TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
JUEPAAU JPM US EQUITY PLUS A ACC USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IJEFU INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
PFCACC PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
PFCACU PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
PFCAE PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IGREFE INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IPEFU INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
MSAUUDL Morgan Stanley A53 (USD) - US DOLLAR LIQUIDITY Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
MS0EESBFA Morgan Stanley 0A6 (EUR) - EURO STRATEGIC BOND FUND - AD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
JMGCPFU JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
JP_MOEMEUEQFUUS JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
JP_MOGLCAPRAE JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
JUEPAAE JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IAEFE INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
JMFEFE JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
IFRFCACU INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/01/2019
ΟΤΕΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ Χρηματιστήριο Μετοχή 10/01/2019
ΑΛΦΑΕ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 10/01/2019
ΜΙΓΕ MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 10/01/2019
ΕΥΡΩΒΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Χρηματιστήριο Μετοχή 10/01/2019
1 2 3 4 5  »