Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
FTSE20E1825 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1850 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1825 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1850 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1875 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1800 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1775 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.775,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1800 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1750 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.750,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1775 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.775,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1725 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1750 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.750,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1700 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
TPEIR20E1.60 Call Option TPEIR Μαϊ. 2020 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ALPHA20E0.95 Call Option ALPHA Μαϊ. 2020 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
TPEIR20E1.50 Call Option TPEIR Μαϊ. 2020 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
TPEIR20E0.70 Call Option TPEIR Μαϊ. 2020 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
TPEIR20Q0.70 Put Option TPEIR Μαϊ. 2020 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1725 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
PPC20E1.00 Call Option PPC Μαϊ. 2020 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ALPHA20Q2.40 Put Option ALPHA Μαϊ. 2020 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
PPC20Q1.90 Put Option PPC Μαϊ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1700 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ALPHA20E0.90 Call Option ALPHA Μαϊ. 2020 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ALPHA20Q0.90 Put Option ALPHA Μαϊ. 2020 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1625 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.625,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q2500 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 2.500,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20Q2.40 Put Option ETE Μαϊ. 2020 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
TPEIR20E1.40 Call Option TPEIR Μαϊ. 2020 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20Q1.50 Put Option ETE Μαϊ. 2020 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
1 2 3 4 5  »