Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
DIONIC Α.Ε.Β.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε.
MERMEREN KOMBINAT AD PRILE
ΕΛΒΕ Α.Ε. (ΚΟ)
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
ΣΙΔΗΡΕΜΠ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΚΟ)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε (ΚΟ)
ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E.
A.S. ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Ο Κέκροψ Ξενοδ.Τουριστ. Οικι
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε X
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε X
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ X
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Ιουλ. 2018 07/2018
ΣΜΕ FTSE Αυγ. 2018 08/2018
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2018 09/2018
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2018 12/2018
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2019 03/2019
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2019 06/2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS