Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ
ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ)
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Κ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ)
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ
BYTE COMPUTER ABEE (KO)
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΔΙΑΓΝ. & ΘΕΡ.ΚΕΝΤ.ΑΘ.ΥΓΕΙΑ ΑΕ X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ X
ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) X
ΠΑΚΕΤΑ »
Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω 19,5000 35570 16:14:54
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Νοε. 2018 11/2018
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2018 12/2018
ΣΜΕ FTSE Ιαν. 2019 01/2019
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2019 03/2019
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2019 06/2019
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2019 09/2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS