Συμβολο Tιμή Διαφ%
CADAUD
Συμβολο Tιμή Διαφ%
CADCHF
Συμβολο Tιμή Διαφ%
CADEUR
Συμβολο Tιμή Διαφ%
CADGBP