Skip to main content

Ξανανοίγει ο χορός των πράσινων ομολόγων

Έκδοση της Πειραιώς - Ανταπόκριση στις κλιματικές απαιτήσεις της ΕΚΤ για περιβαλλοντικά φιλική χρηματοδότηση

Η απαίτηση της ΕΚΤ για την έκδοση πράσινων ομολόγων από τις τράπεζες, στο πλαίσιο των νέων αυστηρότερων πολιτικών για το κλίμα, αναγκάζει τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες να καταστήσουν άμεσα μετρήσιμες τις πράσινες πολιτικές τους.

Το τραπεζικό σύστημα καλείται πιο ειδικά να αυξήσει την ποσόστωση των ομολόγων που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση της μετάβασης στην πράσινη οικονομία.

Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει την επανεκκίνηση αυτών των διαδικασιών, βγαίνοντας εκ νέου στις αγορές με senior preferred πράσινο ομόλογο, αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Το προηγούμενο senior preferred bond της κατηγορίας είχε εκδοθεί το 2021, αξίας 1 δισ. ευρώ, και η ρευστότητα που είχε αντληθεί είχε αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Τώρα η τράπεζα βγαίνει και πάλι στις αγορές με senior preferred πράσινο ομόλογο αξίας 500 εκατ. ευρώ, καθώς εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo να «τρέξουν» το βιβλίο προσφορών της έκδοσης.

Πρόκειται για 5ετή έκδοση με νωρίτερη διάρκεια ανάκλησης τα 4 έτη. Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.

Η συναλλαγή εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί άμεσα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.

Χρονικό κινήσεων

Η Εθνική Τράπεζα, από την πλευρά της, τον Οκτώβριο του 2020, ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, συγκεντρώνοντας 500 εκατ., με κουπόνι 2,750%.

Τα κεφάλαια διοχετεύονται υποχρεωτικά σε χρηματοδοτήσεις έργων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Τον Οκτώβριο του 2023, η Εθνική Τράπεζα διαμόρφωσε το πρώτο Πλαίσιο Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων (Sustainable Bond Framework ή «SBF») στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Το πλαίσιο αυτό διευρύνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας του GBF, επεκτείνοντας την εφαρμογή του σε επιπλέον πράσινες και νέες κοινωνικές επιλέξιμες κατηγορίες.

Πλαίσιο πράσινων ομολόγων έχει δημιουργήσει και η Eurobank. To πλαίσιο αυτό ορίζει τις αρχές για την έκδοση πράσινων ομολόγων από την τράπεζα και περιγράφει πώς το πράσινο ομόλογο της Eurobank στηρίζει και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, μέσω του πράσινου stress test στο οποίο έχουν υποβληθεί, οφείλουν να διενεργούν βήματα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική κινδύνου που αυτές εφαρμόζουν για θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον αλλά και τη διακυβέρνηση.

Επίσης, πρέπει να ενημερώσουν για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.

Οι απαιτήσεις της ΕΚΤ

Όπως είναι γνωστό, δυναμικά εξελίσσει τις πολιτικές της για το κλίμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης, στα οποία ανήκουν και οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες, πρέπει να καταστήσουν μετρήσιμες τις πράσινες πολιτικές, αφού αυτές θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στη διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, μέσω του πράσινου stress test στο οποίο έχουν υποβληθεί, οφείλουν να διενεργούν βήματα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική κινδύνου που αυτές εφαρμόζουν για θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον αλλά και τη διακυβέρνηση.

Επίσης, πρέπει να ενημερώσουν για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.

Oι τράπεζες ξεκίνησαν από το τρέχον έτος να διαφοροποιούν τα τιμολόγιά τους για τους πελάτες εκείνους που δεν κινούνται με κριτήρια ESG στη δραστηριότητά τους και, κυρίως, για εκείνους που αδιαφορούν για το κατά πόσον η δραστηριότητά τους ρυπαίνει.

Τα τιμολόγια των τραπεζών επιβαρύνονται περί το 0,10%- 0,50% ως προς τις χορηγήσεις των παραπάνω εταιρειών και οι τράπεζες βλέπουν αυτήν την αύξηση διττά:

  • Ως κίνητρο οι εταιρείες να αλλάξουν πολιτική.
  • Ως ενίσχυση των εσόδων τους, αφού η συνέχιση τέτοιων χρηματοδοτήσεων θα τους στοιχίσει κάποια στιγμή κεφαλαιακά.

Ξανανοίγει ο χορός των πράσινων ομολόγων

Έκδοση της Πειραιώς – Ανταπόκριση στις κλιματικές απαιτήσεις της ΕΚΤ για περιβαλλοντικά φιλική χρηματοδότηση

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, μέσω του πράσινου stress test, οφείλουν να διενεργούν βήματα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική κινδύνου για θέματα ESG.

Η απαίτηση της ΕΚΤ για την έκδοση πράσινων ομολόγων από τις τράπεζες, στο πλαίσιο των νέων αυστηρότερων πολιτικών για το κλίμα, αναγκάζει τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες να καταστήσουν άμεσα μετρήσιμες τις πράσινες πολιτικές τους. 500 εκατομμύρια ευρώ η αξία 5 χρόνια η διάρκεια
Baa3 θα αξιολογηθεί από τη Moody’s.

Τα κλιματικά stress tests και οι πρωταγωνιστές της μετάβασης

Η άσκηση των κλιματικών stress tests κατέγραψε τις εκπομπές των επιχειρήσεων-πελατών των τραπεζών σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις που αυτές πραγματοποιούν στους συγκεκριμένους πελάτες.

Συγχρόνως, επέβαλε μια περαιτέρω τάξη στις δράσεις που βαφτίζονται πράσινες χωρίς να είναι, το λεγόμενο green washing.

Ο οδηγός της ΕΚΤ για τους κινδύνους του κλίματος και του περιβάλλοντος ζητά από τις τράπεζες τη συνεχή αυτοαξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών τους σε σχέση με τις προβλέψεις που καθορίζονται από τις ειδικές συνθήκες που εξυπηρετεί το κλίμα της κάθε χώρας και ο τρόπος
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η ΕΚΤ αξιολόγησε τις ελληνικές τράπεζες ως ότι διαθέτουν ένα επίπεδο ετοιμότητας και ικανότητας να εφαρμόσουν τα σχετικά πλάνα και αυτές με τη σειρά τους ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες οδηγίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Climate Bonds Initiative, που παραθέτει η μελέτη του ΙΕΝΕ «Ο ρόλος των πράσινων ομολόγων για την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης στη ΝΑ Ευρώπη», το 67,5% του συνολικού όγκου των κλιματικών ομολόγων που εκδόθηκαν το 2023 προήλθε από τα πράσινα ομόλογα, τα οποία αντιστοιχούν σε 587,6 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Στη ΝΑ Ευρώπη, η αγορά πράσινων ομολόγων παραμένει πολύ περιορισμένη, με έναν μικρό αριθμό εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του ιδιωτικού τομέα να έχει εκδώσει πράσινα ομόλογα.

Παρ’ όλα αυτά εκτιμάται πως οι προοπτικές ανάπτυξης είναι μεγάλες, καθώς η περιοχή οδεύει προς την απανθρακοποίηση και τα έργα ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης αυξάνονται συνεχώς