Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΤΕ
ETE22L x x
ETE23C x x
ETE23F x x
ETE23I x x
ΕΥΔΑΠ
EYDAP22L x x
EYDAP23C x x
EYDAP23F x x
EYDAP23I x x
ΕΥΡΩΒ
EUROB22L x x
EUROB23C x x
EUROB23F x x
EUROB23I x x
ΕΧΑΕ
EXAE22L x x
EXAE23C x x
EXAE23F x x
EXAE23I x x
ΙΝΤΚΑ
INTRK22L x x
INTRK22LX x x
INTRK23C x x
INTRK23F x x
INTRK23I x x
ΛΑΜΔΑ
LAMDA22L x x
LAMDA23C x x
LAMDA23F x x
LAMDA23I x x
ΜΙΓ
MIG22L x x
MIG23C x x
MIG23F x x
MIG23I x x
ΜΟΗ
MOH22L x x
MOH23C x x
MOH23F x x
MOH23I x x
ΜΠΕΛΑ
BELA22L x x
BELA23C x x
BELA23F x x
BELA23I x x
ΜΥΤΙΛ
MYTIL22L x x
MYTIL23C x x
MYTIL23F x x
MYTIL23I x x
1 2 3