Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΠΕΙΡ
TPEIR18I x x
TPEIR18L x x
TPEIR19C x x
TPEIR19F x x
1