Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΠΕΙΡ
TPEIR20C x x
TPEIR20F x x
TPEIR20I x x
TPEIR20L x x
1