Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΙΝΛΟΤ
INLOT18I x x
INLOT18L x x
INLOT19C x x
INLOT19F x x
1