Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΥΔΑΠ
EYDAP18I x x
EYDAP18L x x
EYDAP19C x x
EYDAP19F x x
1