Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER22I x x
CENER22L x x
CENER23C x x
CENER23F x x
TITC
TITC22I x x
TITC22L x x
TITC23C x x
TITC23F x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE22I x x
ADMIE22L x x
ADMIE23C x x
ADMIE23F x x
ΑΛΦΑ
ALPHA22I x x
ALPHA22L x x
ALPHA23C x x
ALPHA23F x x
ΒΙΟ
VIO22I x x
VIO22L x x
VIO23C x x
VIO23F x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE22I x x
GEKTE22L x x
GEKTE23C x x
GEKTE23F x x
ΔΕΗ
PPC22I x x
PPC22L x x
PPC23C x x
PPC23F x x
ΕΕΕ
EEE22I x x
EEE22L x x
EEE23C x x
EEE23F x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK22I x x
ELLAK22L x x
ELLAK23C x x
ELLAK23F x x
ΕΛΠΕ
ELPE22I x x
ELPE22L x x
ELPE23C x x
ELPE23F x x
1 2 3