Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER18I x x
CENER18L x x
CENER19C x x
CENER19F x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE18I x x
ADMIE18L x x
ADMIE19C x x
ADMIE19F x x
ΑΛΦΑ
ALPHA18I x x
ALPHA18L x x
ALPHA19C x x
ALPHA19F x x
ΑΤΤ
TATT18I x x
TATT18L x x
TATT19C x x
TATT19F x x
ΒΙΟ
VIO18I x x
VIO18L x x
VIO19C x x
VIO19F x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE18I x x
GEKTE18L x x
GEKTE19C x x
GEKTE19F x x
ΓΡΙΒ
EUPRO18I x x
EUPRO18L x x
EUPRO19C x x
EUPRO19F x x
ΔΕΗ
PPC18I x x
PPC18L x x
PPC19C x x
PPC19F x x
ΕΕΕ
EEE18I x x
EEE18L x x
EEE19C x x
EEE19F x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK18I x x
ELLAK18L x x
ELLAK19C x x
ELLAK19F x x
1 2 3