Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
TPEIR
TPEIRBOR x x
VIO
VIOBOR x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIEBOR x x
ΑΛΜΥ
ALMYBOR x x
ΑΛΦΑ
ALPHABOR x x
ΑΡΑΙΓ
AEGNBOR x x
ΕΑΔΑΚ
AETFBOR x x
ΕΕΕ
EEEBOR x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAKTORBOR x x
ΕΛΠΕ
ELPEBOR x x
1 2 3 4