Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ELHABOR x x
CENER
CENERBOR x x
EUROB
EUROBBOR x x
EXAE
EXAEBOR x x
EYDAP
EYDAPBOR x x
FFGRP
FFGRPBOR x x
FOYRK
FOYRKBOR x x
GEKTERNA
GEKTERNABOR x x
HTO
HTOBOR x x
IAETF
AETFBOR x x
1 2 3 4