Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE21H x x
FTSE21I x x
FTSE21J x x
FTSE21L x x
FTSE22C x x
FTSE22F x x
1