Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE18G x x
FTSE18H x x
FTSE18I x x
FTSE18L x x
FTSE19C x x
FTSE19F x x
1