Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE19B x x
FTSE19C x x
FTSE19D x x
FTSE19F x x
FTSE19I x x
FTSE19L x x
1