Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE18K x x
FTSE18L x x
FTSE19A x x
FTSE19C x x
FTSE19F x x
FTSE19I x x
1