Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑΚ

,
Ώρα Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %ΜετοχώνΤρέχουσα Τιμή Διαφ.%
12:41:34 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜ ΛΤΔ 0,4900 278901 136661,4900 0,20 0,5050