Κεφαλαιοποιήσεις XAK

Σύμβολο Όνομα Κεφαλαιοποίηση
ΡΕΕΠ ΡΕΓΚΑΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ 20.247
ΙΟΑΝ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 151.048
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVEST. LTD 159.805
ΧΑΕΠ ΧΑΡΒΕΣΤ ΚΑΠΙΤΑΛ ΜΑΝΑΤΖ ΔΗΜ ΛΤΔ 406.000
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 473.000
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 487.212
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤ. ΛΤΔ 564.966
ΓΙΕΠ ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΟΟΥΘ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ 565.650
ΣΛΕΠ ΣΙ ΕΛ ΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΛΤΔ 576.282
ΝΤΙΑ ΝΤΙΣΠΛΕΥ ΑΡΤ Δ.Ε. ΛΤΔ 648.310
ΕΛΕΠ ΕΛΜΑ ΧΟΛΤΙΓΚΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ ΛΤΔ 679.249
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΔΙΕΘΝ. 709.509
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 724.500
ΤΟΚΙ ΤΟΠ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 732.721
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 777.167
ΠΙΕΡ PIERIDES HOLDINGS PLC 817.700
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 819.968
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 836.045
ΤΖΕΠ ΤΖΟΥΠΙΤΕΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤ. ΛΤΔ 843.027
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUB LTD 951.960
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC CO LTD 1.287.000
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUB LTD 1.343.879
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSUR.PUBL CO LTD 1.362.056
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS & INVEST. PUB LTD 1.693.278
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES LTD 1.949.999
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤ. ΛΤΔ 1.976.925
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ 2.038.787
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜ ΕΤ ΛΤΔ 2.156.000
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΕΙΣΟΔΗΜ 2.183.106
ΚΛΑΡ ΚΛΑΡΙΤΖ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 2.271.422
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.296.000
ΣΤΟ C.T.O PUBLIC COMPANY LTD 2.498.512
ΕΣΕΦ SFS CROUP PUBLIC CO 2.527.763
ΑΓΡΟ ΕΤ ΑΝΑΠΤ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΤΔ 2.908.074
ΧΑΣΕ CH.CHARILAOU GROUP PLC 3.021.450
ΚΥΘΡ Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΧΟΛΤΙΓΚΣ ΛΤΔ 4.245.000
ΒΑΣΙ G.A.P. VASSILOPOULOS PUBL LTD 4.882.530
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES LTD 4.959.221
ΛΟΡΔ ΛΟΡΔΟΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΣ ΛΤΔ 5.003.086
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 5.070.753
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC CO LTD 5.280.000
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΚΕΦΑΛ. 5.457.764
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS LTD 6.100.998
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 6.900.000
ΜΠΛΕ ΜΠΛΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Δ. Ε. ΛΤΔ 8.336.424
ΙΝΕΠ ΙΝΤΕΡΦΑΝΤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ PLC 8.594.825
ΜΑΠΑ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑΣ & ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΤΔ 9.419.969
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 10.325.000
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 13.816.406
ΑΜΑΘ ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 15.518.234
1 2