Κεφαλαιοποιήσεις XAK

Σύμβολο Όνομα Κεφαλαιοποίηση
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc(ΚΟ 524.284.921
ΕΛΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜ.ΕΤ.ΛΤΔ 379.780.812
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤΔ 189.910.900
ΛΟΤΖ ΛΟΤΖΙΚΟΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 130.380.096
ΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ) ΛΤΔ 95.375.000
ΚΕΤΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜ ΛΤΔ 89.447.074
ΔΗΕΠ DEMETRA HOLDINGS PLC 76.800.000
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD 70.135.943
ΑΤΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΣΦΑΛ. ΕΤ ΔΗΜ ΛΤΔ 64.646.494
ΚΕΟ ΚΕΟ Δ. Ε. ΛΤΔ 58.211.054
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC CO LTD 36.518.470
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 35.462.108
ΛΟΞΕ ΛΟΡΔΟΣ ΧΟΤΕΛΣ (ΧΟΛΝΤΙΓΚΣ) ΛΤΔ 25.556.685
ΦΡΟΥ ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΤΔ 23.726.568
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 23.556.154
ΤΣΟΚ Α.ΤΣΟΚΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΤΔ 21.477.600
ΓΟΥΛ WOOLWORTH CYPRUS PROPERT. PLC 21.393.546
ΝΕΤΙΝ NET INFO Plc (ΚΟ με ΔΨ_Κ) 15.384.804
ΚΥΘΡ Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΧΟΛΤΙΓΚΣ ΛΤΔ 14.857.500
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 14.453.503
ΜΠΛΕ ΜΠΛΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Δ. Ε. ΛΤΔ 13.122.149
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD 12.857.143
ΜΑΠΑ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑΣ & ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΤΔ 8.210.065
ΙΝΕΠ ΙΝΤΕΡΦΑΝΤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ PLC 7.895.563
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 6.900.000
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC CO LTD 5.760.000
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ 5.578.092
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 5.250.000
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜ ΕΤ ΛΤΔ 5.060.000
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS LTD 4.677.432
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΚΕΦΑΛ. 4.639.099
ΛΟΡΔ Lordos United Public Ltd 4.548.260
ΑΓΡΟ ΕΤ ΑΝΑΠΤ ΑΓΡΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΤΔ 4.344.160
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤ. ΛΤΔ 3.332.530
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS & INVEST. PUB LTD 2.822.130
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 2.784.220
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ-ΕΙΣΟΔΗΜ 2.319.550
ΚΛΑΡ ΚΛΑΡΙΤΖ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 1.784.689
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES LTD 1.760.416
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES LTD 1.700.304
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.476.000
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUB LTD 1.402.309
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 987.334
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 960.971
ΣΛΕΠ ΣΙ ΕΛ ΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΛΤΔ 864.423
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 724.500
ΝΤΙΑ ΝΤΙΣΠΛΕΥ ΑΡΤ Δ.Ε. ΛΤΔ 709.089
ΤΟΚΙ ΤΟΠ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 696.085
ΓΙΕΠ ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΟΟΥΘ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ 632.989
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 473.000
1 2