Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:14:39 ΕΥΔΑΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7,180 53.000 380.540,000 0,05 7,1800 -1,37%
17:13:09 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 12,070 225.000 2.715.750,000 0,06 12,0100 -1,07%
14:07:54 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 12,150 150.000 1.822.500,000 0,04 12,0100 -1,07%
11:58:36 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 13,700 50.000 685.000,000 0,03 13,9000 +2,51%