Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
13:39:04 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,240 500.000 620.000,000 0,03 1,2450 -2,96%
12:31:53 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,240 1.400.000 1.736.000,000 0,09 1,2450 -2,96%
11:12:39 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 12,730 27.587 351.182,510 0,02 12,9800 +1,72%