Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:14:45 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,590 71.092 966.140,280 0,01 13,5900 +0,67%
17:13:52 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,532 67.453 912.767,251 0,01 13,5900 +0,67%
17:12:56 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,000 2.551.097 17.857.679,000 3,20 7,1500
17:10:36 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,590 250.000 3.397.500,000 0,05 13,5900 +0,67%
16:54:02 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,450 25.000 336.250,000 0,01 13,5900 +0,67%
15:23:37 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,717 5.273 9.055,323 0,00 1,7990 +1,07%
14:33:47 ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 2,897 200.000 579.400,000 0,02 2,9340 +1,95%
14:11:07 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,360 33.222 443.845,920 0,01 13,5900 +0,67%
12:28:52 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,885 600.000 531.000,000 0,02 0,8880 -0,56%