Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:13:42 ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 13,390 20.000 267.800,000 0,02 13,3900 +1,36%
16:31:20 ΦΡΛΚ FOURLIS Α.Ε. (ΚΟ) 4,195 60.000 251.700,000 0,12 4,1900 -0,71%
14:34:01 ΚΡΙ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) 8,380 30.000 251.400,000 0,09 8,3800 -0,48%
14:31:41 ΠΑΠ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 2,250 40.000 90.000,000 0,15 2,2500 +0,45%
13:10:16 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,940 25.000 298.500,000 0,02 11,9400 +0,34%
13:09:49 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,920 25.000 298.000,000 0,02 11,9400 +0,34%
12:55:02 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,940 25.000 298.500,000 0,02 11,9400 +0,34%
12:54:14 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 11,920 25.000 298.000,000 0,02 11,9400 +0,34%
10:59:46 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 13,490 60.000 809.400,000 0,02 13,7000 +2,85%
10:59:04 ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 7,660 69.000 528.540,000 0,04 7,6750 +0,33%
10:47:14 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 13,490 30.000 404.700,000 0,01 13,7000 +2,85%