Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
13:21:28 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 8,330 68.787 572.995,710 0,02 8,3500 +1,95%
12:17:56 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,500 905.292 452.646,000 0,04 0,4900 -1,29%
11:55:24 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 10,735 142.117 1.525.625,995 0,03 10,7000 -0,83%
11:11:27 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,500 1.000.000 500.000,000 0,05 0,4900 -1,29%
10:38:11 ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 0,945 500.000 472.250,000 0,05 0,9500 -0,84%