Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:12:03 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,938 1.500.000 2.907.000,000 0,10 1,9120 +0,10%
17:11:34 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 2,100 170.000 357.000,000 0,10 2,1500 +2,38%
17:11:06 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 2,100 250.000 525.000,000 0,14 2,1500 +2,38%
17:11:04 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,930 1.000.000 930.000,000 0,05 0,9300 -1,48%
14:23:03 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,938 450.000 872.100,000 0,03 1,9120 +0,10%