Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:07:07 ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7,700 112 862,400 0,00 7,5400 +0,53%
15:26:39 ΕΧΑΕ ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ 4,400 143.392 630.924,800 0,24 4,2500 -3,41%
13:48:58 ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 6,262 1.878 11.759,285 0,00 6,3400 +0,96%