Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020
16:36
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
  Κηφισιά, 22 Μαΐου 2020   Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 20/05/2020, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια  κα. Εμμανουέλλα Βασιλάκη, ...
16:18
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε σε απάντηση επιστολής που έλαβε από τους εκπροσώπους των ομολογιούχων ανακοινώνει τα κάτωθι Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις εποπτικές αρχές και τους ορκωτούς ελεγκτές μας ...
16:09
CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007
Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι στις 21/05/2020 προέβη σε αγορά 25 ομολογιών εκδόσεως CORAL ΑΕ ...
16:00
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
ΑνακοίνωσηΕνδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού ΔανείουΣύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ...
15:09
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
Οικονομικό Ημερολόγιο 2020 H «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1&2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ...
13:52
PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο ...
13:50
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020 (Ορθή Επανάληψη)
Κηφισιά, 22 Μαΐου 2020 Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σε συνέχεια της από 17ης Μαρτίου 2020 ανακοίνωσης προβαίνει σε τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020 ως ακολούθως:   Ετήσια Τακτική ...
13:42
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020
Κηφισιά, 19 Μαΐου 2020 Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σε συνέχεια της από 17ης Μαρτίου 2020 ανακοίνωσης προβαίνει σε τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020 ως ακολούθως:   Ετήσια Τακτική ...
11:39
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2020
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2020 - 31.3.2020 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά ...
11:35
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:   ...