Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020
00:00
Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΑΒΕ)
Από 26/03/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 26.666.665 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (GRS489003004) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ...
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
00:00
Αλλαγή επωνυμίας & διακριτικού τίτλου εταιρίας (ΕΥΡΩΒ)
Από 24/03/2020, η επωνυμία της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (GRS323003012) αλλάζει σε «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με νέο διακριτικό τίτλο «EUROBANK HOLDINGS».
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020
20:24
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πρόταση διανομής μερίσματος ?0,613 ανά μετοχή για το 2019
Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.Πρόταση διανομής μερίσματος 2019
20:09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ από Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ     Η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ...
19:57
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.Πρόσκληση σε ΤΓΣ την 13.4.2020
19:49
PASAL A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ REVERSE SPLIT
Δείτε την ανακοίνωση.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑ REVERSE SPLIT
19:44
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ άρθρο 44 του Ν.4449/2017
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η   Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν.4449/2017   Η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ...
19:42
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»     Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό  τις αποφάσεις της ...