Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019
11:48
VIDAVO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019   H εταιρία VIDAVO A.E. με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ...
11:47
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΤΟΥ Ν. 3461/2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΤΟΥ Ν. 3461/2006   Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK ...
11:44
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 341201000    Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007   Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ...
11:38
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας   Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε την ...
10:46
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Αλλαγή ώρας διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης αναλυτών
Κηφισιά, 11 Σεπτεμβρίου 2019 Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2019 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00 ...
10:45
PROFILE A.E.B.E. - Πρόθεση Πώλησης Ιδίων μετοχών
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατΆ εφαρμογή της κείμενης ...
10:01
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών     Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς ...
08:28
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο ...
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
19:36
FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.FFG Ανακοίνωση για ΤΓΣ 2018
19:16
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Αποτελέσματα Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2019 Αποτελέσματα Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019