Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019
18:19
FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανατρέξτε στη συνημμένη ανακοίνωση.FFG Ανακοίνωση για ΤΓΣ 2019
17:39
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Η1 2019 - Δελτίο Τύπου
ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Η1 2019 - Δελτίο ΤύπουΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Η1 2019 - Δελτίο Τύπου
17:22
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019 Ομίλου Σαράντη
Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα ΑΆ Εξαμήνου 2019 Ομίλου Σαράντη
17:07
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 11.09.2019
Παρακαλώ δείτε συνημμέναΑνακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 11.09.2019
16:19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Εκλογή Αντιπροέδρων Δ.Σ. - Νέα Συγκρότηση του Δ.Σ
Κηφισιά, 11 Σεπτεμβρίου 2019   Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30.08.2019 και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ...
15:42
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 11η  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι ...
14:34
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:   ...
13:35
13:34
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  2-4  ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ , ΤΚ.11527 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 ...
12:49
CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι στις 10/09/2019 προέβη σε πώληση 50 ομολογιών εκδόσεως CORAL ΑΕ ...