Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
19:05
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
18:11
PROFILE A.E.B.E. - Αναστολή Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή της κείμενης ...
18:01
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2019
10 Σεπτεμβρίου 2019   Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2019 Ισχυρά αποτελέσματα με θετικές εκτιμήσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς   Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα για το ...
17:58
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δείτε τις αποφάσεις.Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
17:40
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019 - Quest Συμετοχών Α.Ε.
Ως συνημμένο αρχείο.Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019
17:05
HOUSEMARKET Α.Ε. - HOUSEMARKET - Ολοκλήρωση Διαδικασιών Δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης
HOUSEMARKET - Ολοκλήρωση Διαδικασιών Δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης HOUSEMARKET - Ολοκλήρωση Διαδικασιών Δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης
16:57
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Καταβολή Μερίσματος χρήσης 2018
Δείτε την ανακοίνωση.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2018
16:54
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
15:13
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:   ...
14:57
ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η ...