Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019
18:33
UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤ
Πλήρης κάλυψη : Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων   Η  εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η ...
18:31
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 Πώληση Ιδίων μετοχών Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των από 12.08.2019 και ...
17:29
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 – (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 7702/06/Β/86/128) Έδρα: Καλλιθέα   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»   Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού ...
17:27
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ LUKSJA ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ LUKSJA ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
17:17
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019     Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ...
14:34
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019 Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανακοινώνει ότι το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2019, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ...
13:32
ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ...
13:04
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συναλλαγές της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:  ...
12:47
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Δείτε συνημμένοΑνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
12:39
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Δείτε συνημμένοΑνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας