Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019
17:37
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
15:19
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018
Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ  Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9 Ιουλίου 2019, αποφάσισε τη ...
13:33
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Καραγιάννης Ευάγγελος, ...
11:44
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 12/08/2019   Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 08/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας ...
10:31
PROFILE A.E.B.E. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα ...
10:15
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 09/08/2019, αγόρασε 2.070 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,8343 ...
10:14
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών     Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων ...
09:49
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Νέος ηλιακός σταθμός από τη METKA EGN στη Χιλή
  Δελτίο Τύπου     Νέος ηλιακός σταθμός από τη METKA EGN στη Χιλή   Αθήνα, Ελλάδα – 12 Αυγούστου – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει πως η ...
09:46
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιω
12/8/2019 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας Σε συνέχεια της από 31.7.2019 Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων ...
09:46
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιω
12/8/2019 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας Σε συνέχεια της από 31.7.2019 Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων ...