Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019
12:03
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει την παραίτηση της κ. Τερέζας Θεοδόση, αντιπροέδρου ...
10:54
ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η ΑΒΑΞ AE στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημοσιότητας της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι κατόπιν διεθνούς ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη ...
09:26
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών     Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων ...
09:24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019
19:33
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 3401/2005
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 3401/2005 για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 υπό τη μορφή διάθεσης μετοχών ...
18:39
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
Η εταιρεία με την επωνυμία Τεχνική Ολυμπιακή (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Δοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» στη σημερινή συνεδρίαση του αποφάσισε ...
17:50
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - 4η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Ως συνημμένο Pdf αρχείο4η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
17:33
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δείτε την σχετική πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.Πρόσκληση Γ.Σ.
16:32
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006
Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα ...