Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
11:53
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι, μετά από γραπτή ενημέρωση που έλαβε από τον κον Ανδρέα Κανελλόπουλο, ...
11:07
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006
Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα ...
11:06
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι η εταιρία «ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», πρόσωπο που έχει στενό δεσμό ...
10:53
PROFILE A.E.B.E. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα ...
10:17
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» δηλώνει ότι, στις 10.1.2019, απέκτησε συνολικά 107.160 ...
09:55
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - AΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
09:25
COCA-COLA HBC A.G. - Transaction in own shares
Coca-Cola HBC AG Transaction in own shares   Zug, Switzerland – 11 January 2019 – Coca-Cola HBC AG (“Company”) announces that it purchased the following number of its ordinary shares ...
08:58
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 10/1/2019 προέβη σε αγορά, μέσω της Eθνικής Χρηματιστηριακής, 2.127 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 19,94 ευρώ ...
08:20
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο ...
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019
19:03
VIOHALCO SA/NV - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA
.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA