Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018
09:56
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών   Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων ...
09:37
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Δείτε το Δελτίο Τύπου.Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
09:21
PROFILE A.E.B.E. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα ...
09:05
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - AΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο ...
00:00
Εισαγωγή μετοχών Reverse split - Μεταβολή ονομ. αξίας (ΒΑΡΝΗ)
Από 12/10/2018, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.638.344 (ΚΑ) μετοχές της εταιρίας "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ", οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση ...
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018
19:08
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Παιανία, 11 Oκτωβρίου 2018 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ...
18:22
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτων στην Αθήνα και το Χαλάνδρι από την Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.
Δειτε συνημμένο.Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτων στην Αθήνα και το Χαλάνδρι από την Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.
17:56
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
  Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας «FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι προχώρησε στην σύσταση νέας εμπορικής  εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK FRANCE», στη Λυών (Lyon) της Γαλλίας. ...
17:55
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2017, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013   Η Ανώνυμη Εταιρεία «FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της ...
17:54
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...